Stallergenes Polska » Informacje dla pacjenta » Leczenie alergii » Immunoterapia alergenowa (odczulanie) » Zawiesina do wstrzykiwań

Zawiesina do wstrzykiwań

Fazy i czas trwania leczenia

Przepisany przez alergologa lek w formie zastrzyku jest podawany w gabinecie lekarskim; potem następuje półgodzinna obserwacja. Za pomocą bezbolesnych zastrzyków wprowadza się alergen podskórnie w okolicę ramienia między łokciem a barkiem.

Faza leczenia wstępnego i podtrzymującego

 • Celem fazy pierwszej, zwanej leczeniem wstępnym, jest podawanie pacjentowi stopniowo wzrastających dawek ekstraktu alergenu. W pierwszych tygodniach leczenia rozpoczyna się od podawania niskiej dawki danego alergenu, a następnie stopniowo się ją zwiększa, do osiągnięcia maksymalnej dawki tolerowanej przez pacjenta.
 • Można wówczas rozpocząć fazę drugą, zwaną leczeniem podtrzymującym. Maksymalna tolerowana dawka osiągnięta podczas pierwszej fazy jest wówczas podawana w regularnych odstępach czasu (w zależności od wrażliwości pacjenta) przez okres od 3 do 5 lat.

Faza leczenia wstępnego

Faza leczenia podtrzymującego

13 tygodni

3 do 5 lat

Wskazania i przeciwwskazania

Wskazania

 • Schorzenia alergiczne, w przypadku których mechanizm uczulenia jest zależny od IgE i alergen(-y) jest (są) dobrze zidentyfikowany(-e);
 • Określony klinicznie dyskomfort wymagający leczenia objawowego przez długi czas;
 • Leczenie objawowe częściowo skuteczne lub wywołujące działania niepożądane;
 • Nieskuteczne lub trudne w realizacji metody unikania alergenu;
 • Nietolerancja leków do immunoterapii alergenowej podawanych w formie zastrzyków;
 • Nieżyt nosa i/lub potencjalnie poważna astma lub prawdopodobieństwo pogorszenia w perspektywie średnio do długoterminowej;
 • Zmotywowany i przestrzegający zaleceń pacjent;
 • Dorośli i dzieci (> 5 lat).

Przeciwwskazania

 • Nadwrażliwość na jedną z substancji pomocniczych (patrz lista substancji pomocniczych);
 • Schorzenia z autoagresji, choroba kompleksów immunologicznych, schorzenie związane z niedoborem odporności;
 • Nowotwór lub guz złośliwy;
 • Poważna lub niedostatecznie kontrolowana astma (FEVI ≤ 70%);
 • Przyjmowanie przez pacjenta beta-blokerów (także w przypadku stosowania lokalnego, np. kropli do oczu);
 • Niewydolność nerek.