Stallergenes Polska » Polityka przejrzystości

Polityka przejrzystości

Informacje zawarte na niniejszej stronie są zgodne z zasadami postępowania z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia stosowanymi przez firmę STALLERGENES GREER zgodnie z Kodeksem Przejrzystości Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Przemysłu Farmaceutycznego ratyfikowanym przez Walne Zgromadzenia EFPIA dnia 24 czerwca 2013 roku.

2015